Press centar

Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2022. godinu

Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Općine Prozor-Rama za 2022. god.

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava računalne opreme za općinske službe u novoizgrađenoj zgradi Općine"

Opširnije

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2021. godinu)

Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA

Opširnije

Dopuna plana javnih nabava za 2021. godinu

Usvaja se II. dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Opširnije

Odluka o poništenju postupka javne nabave

"Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2021. godinu (ponovljeni postupak)"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2021/2022)"

Opširnije

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga pravnog zastupanja

Predmet javne nabave su usluge pravnog zastupanja i savjetovanja

Opširnije