Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2021/2022)"

Opširnije

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga pravnog zastupanja

Predmet javne nabave su usluge pravnog zastupanja i savjetovanja

Opširnije

Dopune plana javnih nabava za 2021. godinu

Usvajaju se dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Opširnije

Odluka od dodjeli ugovora

Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

: "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2021. godinu"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2021. godinu"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Opširnije