JP "Agencija za lokalni razvoj" d.o.o.

Povijest nastanka

  • Općinsko vijeće Prozor Rama donosi Odluku o osnivanju Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor Rama
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (Agencija za lokalni razvoj doo Prozor Rama ). upisano je u Sudski registar Općinskog suda u Mostaru, Rješenjem broj: Tt-O-442/15 od 26.6.2015.godine.
  • Upisom u Sudski registar Društvo je steklo status pravnog lica.
  • Zvanični početak rada Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor Rama je 17.7.2015.godine.
 

Aktivnosti

Od dana svog osnutka Agencija za lokalni razvoj Prozor – Rama između ostalih ,ima zadaću tehničkog tajništva Vijeća za konkurentnost,a direktor agencije sudjeluje na sastancima kao član gore spomenutog vijeća.

Agencija će u ovom segmentu i dalje pružati tehničku podršku radu vijeća za konkurentnost te provođenje istraživanja u svrhu identificiranja ključnih pitanja na relaciji privatni –javni sektor,te aktivno sudjelovati u diskusijama s svojim konstruktivnim prijedlozima.

Budući da je jedna od zadaća Agencije za lokalni razvoj i ona projektna, cilj Agencije kroz poslovno razdoblje će biti aktivno pripremanje projektnih prijedloga.

U budućem vremenskom periodu Agencija za lokalni razvoj Prozor – Rama planira aktivno sudjelovati na natječajima za raspodjelu sredstava iz federalnih,županijskih te određenih inozemnih izvora finansiranja.
Navedene projekte aktivnosti Agencije namjerava ostvariti samostalno ili u suradnji s odgojnim,obrazovnim ili zdrastvenim institucijama.

U sklopu tehničke pomoći Općini Prozor – Rama Agencija će kroz 2016.godinu sudjelovati u izradi Investicijskog vodiča,Prezentacije Općine Prozor –Rama za ulagače i prezentaciju za turizam, biltene općine Prozor – Rama,te izradi baze podataka gospodarskih subjekata i popis brownfield lokacija.

Jedan od projekata u 2016 godini koji Agencija namjerava realizirati jeste izrada Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša općine Prozor –Rama (LEAP). Naime, Agencija je na javnom natječaju dala najprihvatljiviju ponudu ,te je odabrana od strane Općine kao realizator izrade LEAP-a.

Agencija za lokalni razvoj
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor – Rama, BiH
Zgrada Hidroelektrane
Telefon: +387 36 770 880