Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja općine Prozor-Rama u akademskoj 2015/16 godini

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja općine Prozor-Rama u akademskoj 2015/16 godini

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine Prozor-Rama, broj: 01/1-40-2552/14  i broj: 01/1-40-2369/15, Načelnik općine Prozor-Rama raspisuje
 
N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ 2015/16 GODINI
 
Raspisuje se Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2015./2016. godinu.
 
Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su:
a)   državljanstvo BiH
b)   prebivalište u općini Prozor-Rama
c)   redovni studenti prvih i viših godina studija
d)   da nisu stariji od 21 godine kada upisuju prvu godinu studija
e)   da nisu korisnici drugih stipendija
 
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je priložiti sljedeće:
  1. Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org)
  2. Potvrda o  redovnom upisu u tekuću akademsku godinu
  3. Kopija prve dvije stranice indeksa
  4. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
  5. Izjava o neprimanju druge stipendije
 
Prijavu na Natječaj sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 30.01.2016. godine, putem pošte preporučeno na adresu:
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: "Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2015/2016. godini "

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.    
                                                                                                                              
Načelnik
                                                                                                                               Jozo Ivančević, dr. med