Poslovne zone

POSLOVNE  ZONE OPĆINE PROZOR-RAMA
 
 • Formiranjem poslovnih zona općina Prozor-Rama, u okviru svoje nadležnosti, poticajnim mjerama želi potaknuti razvitak proizvodnih djelatnosti i dati novi zamah stvaranju poduzetničke klime koja će poticajno djelovati na povećanje novih investicija, novih tvrtki  iz zemlje i inozemastva.
 • Izgradnja poslovnih  zona je način dugoročnog rješavanja potreba poduzetnika za povoljnijim i jeftinijim poslovnim prostorima, zajedničko korištenje pripadajuće infrastrukture,  racionalizacija poslovanja i poslovno povezivanje.
 
·         Općina Prozor-Rama, osnivanjem i izgradnjom    poslovnih zona stvara preduvijete za brži lokalni gospodarski razvoj sukladno svojim prostornim i razvojnim planovima.
 
 
Ciljevi poslovne zone
 
 • razvoj poduzetničke infrastrukture
 • poticanje poduzetništva, rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća
 • privlačenje novih investitora iz zemlje i inozemstva
 • povećanje broja poduzetnika
 • povećanje broja uposlenih
 • poboljšanje imidža Općine kao poslovnog centra
 • razvijanje partnerastva privatnog i javnog sektora
 
Sukladno prostornom planu Općine Prozor-Rama 2010-2020 predviđene su poslovne zone;
 
1.      „Osoje“ 12,7 ha
2.      „Izlaz“ Varvara 63,1 ha
3.      „Ponir“ 1,5 ha
4.      „Gračanica“ 2,3 ha 
i
5.      Industrijska zona „BARE“ Prozor
 
 
Zona „Osoje“
 
 • Zona  “Osoje” nalazi se uz  regionalni put R 418a i pokriva površinu od 12,7 ha.
 • Površina  koju zauzimaju postojeći gospodarski subjekti u zoni iznosi 0,4 ha.

Zona je povezana na infrastrukturni sustav mjesta koji obuhvaća: putnu, elektroenergetsku, telekomunikacijsku , vodoopskrbnu  i kanalizacijsku mrežu
 • Gospodarski subjekti u zoni: MB Klamer d.o.o., Krivić d.o.o., Knežević 66 d.o.o.,
           Windorplast d.o.o, Beton d.o.o, Euroherc
 
  Zona  „Izlaz“ Varvara
 
 • Zona “Izlaz”- Varvara nalazi se izvan urbanog područja  uz regionalnu cestu R418a , i pokriva površinu od 63,1 ha. Trenutno je u  fazi izrade studija opravdanosti  za zonu “Izlaz”.
 

 
Industrijska zona  “Bare”- raspoloživi kapaciteti
 
UNIS -     RAMA-WERK
 
Poslovne zgrade/zemljište :
 • Upravna zgrada: 447 m², tlocrtnih dimenzija 15,84 x 19,23 m, prizemni trakt 19,98 x 6,52 m, objekt je  katnosti P+2 visine 10,49 m; a ima i suteren. Katna visina iznosi 3,20 m, a u suterenu 2,74 m.
 • Proizvodni kapaciteti /skladišta: 7 474,00 m², objekt hala tlocrtnih dimenzija 120,64 x 50,54 m, odnosno   suterena 120,64 x 22,65 m. Objekt je katnosti suterena plus prizemlje visine 14,5 m. Visina etaže suterena iznosi 5 m, dok je visina prizemlja 9 m.
 • Građevinsko zemljište je ukupne površine 27. 304,00 m² .
 • Objekti su priključeni  na infrastrukturni sustav mjesta koji obuhvaća: elektroenergetske instalacije, telefonske   instalacije, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu i sustav za pročišćavanje voda.
 

 
TIP DEKORATIVA d.d. Prozor
 
 Poslovne zgrade/zemljište:
 • Poslovne zgrade: K.Č.64/1 zgrade površine 3948 m² + dvorište 2 444 m²; K.Č.67 zgrade površine 743m² + dvorište 5 185 m² ; K.Č.52/3 zgrada površine 1 100 m² + dvorište 1 010 m² ; K.Č.52/8 zgrade 1 921  m² dvorište 13 682 m² ; K.Č.65 zgrada 102 m² + dvorište 50 m² ; K.Č. 49/3 voćnjak 14 712 m² ; K.Č. 133/2 zemljište građevinsko 1 995 m².
 
 • Ribogojilište “Krupić” vrši uzgoj riblje mlađi  koje raspolaže  korisnom površinom od 7 877 m ² sa 30 (trideset) tona konzumne pastrmke.
 • Objekti su  priključeni na infrastrukturni sustav mjesta koji obuhvaća: elektroenergetske instalacije, telefonske instalacije, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.