Press centar

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu

Usvaja se II. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Rekonstrukcija krova O.Š. Ivan Mažuranić Gračac

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Izgradnja i uređenje Gradske mrtvačnice, II faza

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava i ugradnja tehničke zaštite i evidencije radnog vremena u objektima zgrade Općine u Prozoru

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Radovi na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac, općina Prozor-Rama

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Izgradnja stepeništa i plaže u mjestu Ustirama

Opširnije