Press centar

Odluke o izboru i Odluke o poništenju za otvoreni postupak javne nabave

"Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta općine Prozor-Rama, za sezonu 2023/24"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava i postavljanje svjetlosne signalizacije na raskrižju Splitske ulice u Prozoru"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Sanacija poda sportske dvorane O.Š. Marko Marulić u Prozoru"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Asfaltiranje i održavanje lokalnih cesta i ulica s prilazima na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)"

Opširnije

Odluke o izboru ponuditelja

"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta (sezona 2023/2024)"

Opširnije

Odluka o dodjeli ugovora

"Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava",

Opširnije