JKP "Vodograd" d.o.o.

Poslije ratno djelovanje tvrtke seže iz 1996. godine, kada se na primitivan i tada jedino mogući način počelo sa pružanjem komunalnih usluga : opskrbom pitkom vodom , zbrinjavanjem komunalnog otpada i čišćenjem ulica u centru grada.

Danas je tvrtka prerasla u pružatelja usluga širokog spektra kako komunalnih i građevinskih tako i ostalih manjih djelatnosti. Prateći razvoj tehnologije i opreme u širem okruženju, tvrtka je opremljena strojevima kako bi zadovoljila potrebe građana te u isto vrijeme bila konkurentna na tržištu.

Naš cilj kao pružatelja komunalnih usluga na području grada Prozora i općine Prozor-Rama je postati prepoznatljiv i u svakom trenutku dostupan građanima, podizati kvalitetu i način života kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada, održanjem javnih površina i groblja te obavljanjem ostalih komunalnih djelatnosti na područjima na kojima djelujemo.

Zalaganje svih naših djelatnika prvenstveno je usmjereno ka postizanju zadovoljstva naših korisnika opskrnbom pitke vode, održavanjem čistoće javnih površina grada Prozora te pružanju svih komunalnih usluga na kvalitetan i ekološki prihvatljiv način.

Svoj položaj u sredinama u kojima djelujemo želimo graditi na dobrom odnosu s našim korisnicima, trudeći se svojim postupcima djelovati i na njih kako bi ih potaknuli na brigu o okolišu.

VLASNIČKA STRUKTURA I POPIS DJELATNOSTI
Društvo JKP "VODOGRAD" d.d. za obavljanje komunalnih djelatnosti Prozor-Rama pravni je slijednik Komunalnog poduzeća Prozor koje je bilo organizirano prije rata na području bivše Općine Prozor.
Donošenjem Zakona o gospodarskim društvima, te izvršene privatizacije dijela državnog kapitala osnivači - članovi Društva postaju Općina Prozor-Rama i fizičke osobe koje se nalaze na listi dioničara .

Temeljni kapital Društva iznosi 2.352. 662,50 KM., a pobrojani članovi učestvuju u temeljnom kapitalu i upravljanju Društva sa slijedećim udjelom:
• Općina Prozor-Rama 51,00%
• Dioničari 49,00%

Organi upravljanja Društva su skupština, nadzorni odbor i uprava.
Poslovi Društva obavljaju se u slijedećim radnim jedinicama:
1. Vodovod i kanalizacija,
2. Čistoća, ,
3. Održavanje i izgradnja,
4. Ostale komunalne djelatnost

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU

 Izvješće Javnog komunalnog poduzeća „VODOGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama za 2014. godinu
 
Kontakt:
JKP "Vodograd" d.o.o.
Ćire Truhelke bb.
BiH - 88440 Prozor-Rama
Tel. 036 / 771 - 053
www.vodograd-rama.com