Aktualna obavijest

Javni poziv za podizanje nasada šljiva 2021. godine

Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive i drugih voćnih kultura

Pročitajte više