Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća

 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća
 • Foto: Nalazište na Gracu datira iz prapovijesti pa sve do 5. stoljeća

Projekt arheoloških istraživanja na brdu Gradac između Ljubunaca i Uzdola započeo je 9. svibnja 2017. Radovi se odvijaju pod vodstvom profesorice Snježane Vasilj. Prva faza istraživačkih radova je završila danas, 31. svibnja prezentacijom za javnost na samom nalazištu.  Predstavljanje dosadašnjih radova napravila je voditeljica prof. Snježana Vasilj koja je tom prigodom kazala: „Lokalitet je veoma zanimljiv. Radi se o rimskoj cisterni za vodu odnosno čatrnji. Prema keramičkim nalazima naselje je puno trajnije, odnosno prapovijesti pa sve do 5. stoljeća poslije Krista. Ono po čemu je lokalitet najzanimljiviji je uklesan lik ilirskog boga Silvana. Nažalost ne znamo kako su ga zvali sami Iliri, ali prema interpretatio romana nazivali su ga Silvan, bog pastira.  Daljnja istaživanja će pokazati detalje o lokalitetu.”

Općina Prozor-Rama financira projekt te je o radovima načelnik dr. Jozo Ivančević rekao: „Već prije godinu dana smo započeli razgovore sa profesoricom Snježanom Vasilj.  Završili smo prvu fazu i općina će nastaviti raditi na projektu. Vjerujemo da će se uključiti i druge kulturne i znanstvene institucije.”

Slijedeća faza istraživanja planirana je za kraj kolovoza i rujan.

Na kraju ove prve faze istraživanja prof. Vasilj je poručila da je veoma važno voditi računa da svaki posjetitelj ovog lokaliteta to osjeća svojim i da vodi računa o njemu maksimalnom pažnjom kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja.