Javni prijevoz d.o.o.

JAVNI PRIJEVOZ D.O.O. PROZOR-RAMA


O NAMA
 
Javni prijevoz Društvo sa ograničenom odgovornošću Prozor-Rama osnovano ja od strane Općinskog vijeća Prozor-Rama, Odlukom broj: 01-06-219/17, od 31.1.2017. godine.

Nakon kreiranja pravnog akta o Osnivanju (Odluka o osnivanju „Javni prijevoz“ Društvo sa ograničenom odgovornošću, Prozor-Rama, OPU-IP 300/2017)- notar Dubravko Opijač, krenulo se u proces upisa Društva u Sudski registar. Rješenje o registraciji od nadležnog Suda Društvo je dobilo 2.11.2017. godine, od kada se i formalno-pravno može govoriti o njegovom postojanju.
 
Osnivač i jedini član Društva  je: Općinsko vijeće Općine Prozor-Rama, sa sjedištem na adresi: Kralja Tomislava bb., Prozor-Rama. Društvo je pravno lice, sa svim pravima i obavezama koje mu pripadaju na osnovu zakona. Društvo se upisuje u registar društava. Osnovni kapital  Društva iznosi: 50.000,00 KM (slovima: pedeset hiljada konvertibilnih maraka).

 
 

Na osnovu uloga u osnovnom kapitalu član Društva stiče udjel koji se izražava u postotcima.
Općina Prozor-Rama, sa sjedištem na adresi Kralja Tomislava bb. Prozor-Rama,
ID broj: 4227048340007, kao jedini član Društva, imatelj je uloga od 50.000,00 KM (slovima: pedeset hiljada konvertibilnih maraka), što je 100,00% osnovnog kapitala i 100,00% udjela u Društvu.

 


 
Društvo je registrovano na adresi: Kralja Tomislava bb, Prozor, a ispostava i garažni prostori nalaze se na adresi Magistrala bb. Spomenuti prostor je Odlukom Općinskog vijeća Prozor-Rama dodjeljen Društvu na korištenje (k.č.broj: 24/16 u zv. „Kupale“, upisano u p.l. broj: 642 k.o. Prozor II), te se u skorije vrijeme planira i potpuno preseljenje u nove prostorije, čime će se i adresa sjedišta Društva upisana u Sudskom registru blagovremeno promijeniti.
 

DJELATNOSTI DRUŠTVA
 
Društvo obavlja djelatnosti, usklađene sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti, kako slijedi:
Djelatnosti u unutrašnjem prometu:

Šifra:       Naziv:
49.31     Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika;
49.32     Taksi služba;
49.39     Ostali kopneni prijevoz putnika;
49.41     Cestovni prijevoz robe;
52.10     Skladištenje robe;
55.10     Hoteli i sličan smještaj;
55.20     Odmarališta i slični objekti za kraći odmor;
55.30     Kampovi i prostori za kampiranje;
55.90     Ostali smještaj;
56.10     Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Djelatnosti Društva u  vanjskotrgovinskom prometu:
 
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti;
- Zastupanje stranih osoba u okviru registrovane djelatnosti;
- Ugostiteljstvo i turizam;
- Druge usluge iz strukture registrovanih djelatnosti.
 
TIJELA UPRAVLJANJA DRUŠTVOM
 
Tijela u Društvu su:
-          Skupština;
-          Nadzorni odbor;
-          Uprava- direktor, kao tijela upravljanja i
-          Odbor za reviziju.
 
 
KONTAKT
 
Administrativni odjel: tel/fax: 036-771-008
Uprava-direktor: Muamer Kukić: tel: 036-771-009
e-mail: [email protected]
web: www.javni-prijevoz.ba