ADMINISTRATIVNE TAKSE,TARIFE I KOMUNALNE NAKNADE

2015. GODINA
 

 ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI (studeni) 

 ODLUKA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA SA TARIFOM UPRAVNIH PRISTOJBI IZ 2015. GODINE (svibanj)


 ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENA KOMUNALNIH USLUGA IZ 2015.GODINE (svibanj)


2014. GODINA


 ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI IZ 2014. GODINE (lipanj) 


ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE NA PODRUČJU OPĆINE IZ 2014. GODINE (veljača)


ODLUKA O POSTUPKU I UVJETIMA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA IZRAĐENIH BEZ PRAVOMOĆNOG ODOBRENJA ZA GRADNJU IZ 2014. GODINE (siječanj)


ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POSTUPKU I UVJETIMA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA IZRAĐENIH BEZ PRAVOMOĆNOG ODOBRENJA ZA GRADNJU IZ 2014. GODINE (prosinac)


ODLUKA O NAKNADI ZA POSTAVLJANJE I POPRAVAK PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA NA JAVNIM POVRŠINAMA U OPĆINI PROZOR-RAMA IZ 2014.GODINE (ožujak)


2011. GODINA


ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJA I UVJETA ZA POSTAVLJANJE REKLAMA NA OBJEKTE U GRADU PROZORU IZ 2011. GODINE (travanj)


ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JANIH POVRŠINA I VISINI NAKNADE IZ 2011. GODINE (rujan)


ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE NA ISTAKNUTU TVRTKU ILI NAZIV IZ 2011. GODINE (ožujak)


ODLUKA O VISINI KOMUNALNE PRISTOJBE ZA PRIKLJUČENJE NA SUSTAV VODOSNABDIJEVANJA ZA NASELJA PO OBODU RAMSKOG JEZERA IZ 2011. GODINE (rujan)


ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA I VISINI NAKNADE IZ 2011. GODINE (listopad) 


2010. GODINA


ODLUKA O VISINI POREZA NA IMOVINU IZ 2010.GODINE (travanj)


ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI IZ 2010. GODINE (siječanj)


2009. GODINA


ODLUKA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA SA TARIFOM UPRAVNIH PRISTOJBI IZ 2009. GODINE (listopad)


2007. GODINA


ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI IZ 2007. GODINE (veljača)


ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA IZUZETO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE IZ 2007. GODINE (travanj)