Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor

 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor
 • Otvorene ponude za radove na kružnom toku na ulazu u Prozor

Danas su u prostorijama Općine Prozor-Rama otvorene ponude po Javnom natječaju (otvoreni postupak – javna nabavka radova) pod nazivom: „Rekonstrukcija magistralne ceste M16.2 i Ulice Kralja Tomislava u Prozoru – izgradnja kružnog toka na ulazu u Prozor“ (faza I.: zemljani radovi).
 Natječaj je objavljen 16. 3. 2015. godine u Službenom glasniku BiH, broj 22, na stranici 22. Rok za dostavljanje ponuda bio je 27. 3. 2015. godine do 11.00 sati. Otvaranje ponuda, uz nazočnost ponuđača, održano je u 12.00 sati.  
Tendersku dokumentaciju podignulo je trinaest firmi, od čega se njih jedanaest javilo na natječaj:
 1. „„Pušina“ d.o.o. Grude
 2. „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad
 3. „HP Investing“ d.o.o. Mostar
 4. „Livnoputevi“ d.o.o. Livno
 5. „Roco-commerce“ Livno
 6. „Putovi“ d.o.o. Grude
 7. „KTM  Brina“ d.o.o. Posušje
 8. „GS Građenje“ d.o.o. Prozor
 9. „Izgradnja Tojaga“ Mostar
 10. „Zadrugar“ d.o.o. Mostar
 11. „Đogić“ d.o.o. Prozor
 
Inače, Vrijednost ukupnih radova za izgradnju kružnog toka iznosi cca. 1.300.000,00 KM. U tu cijenu je uračunata i eksproprijacija zemljišta i imovine koja se nalazi na prostoru predviđenom za rušenje (klaonice).  Općina će ovaj projekt sufinancirati sa cca. 200.000,00 KM.