Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Na temelju članka 7. Točka 2. Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih I srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama, broj: 2/18”), te sukladno Zaključku Općinskog Vijeća Prozor-Rama, broj:01-04-1739/23 od 27.06.2023. god. Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor-Rama, donosi
 

ODLUKU
O PRODUŽENJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U LJETNOM RAZDOBLJU


 
I.
Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, koji posluju na području općine Prozor-Rama, iz skupina “Restorani” I “Barovi”, za 1 (jedan) sat, tako da radno vrijeme istih od 6.00 do 1.00 sat.
 
II.
Produženje radnog vremena za objekte iz članka 1. ove Odluke je za dane: petak, subota i nedjelja, i u ljetnom razdoblju, odnosno do 22.09.2023. godine.
 
III.
 
Ova Odluka neće se odnositi na ugostiteljske objetke, iz gore navedenih skupina, u kojima je u zadnja tri mjeseca zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnog reda i mira, (članak 10. gore navedene Odluke).
 
Odluka stupa na snagu danom donešenja.
 
Rukovoditelj službe
Josip Juričić, dipl.ecc.