Zemljopisno / geografski podaci

Gdje se nalazi Prozor - Rama?


 
Općina Prozor-Rama se nalazi u sjevernoj Hercegovini, na prijelazu iz Hercegovine u Bosnu. Ovaj zemljopisni prostor opkoljen je visovima i omeđen obroncima visokih planina, koji tako čine zatvorenu, izoliranu, ali unutra skladnu cjelinu. Općinu Prozor-Rama sa sjevera od vrbaske doline odvajaju obronci planina Raduše, Vranice i Zeca. Prijevoj Makljen je i međurječno razvođe jadranskog i crnomorskog sliva. Sa istoka od Klisa, Prozor-Ramu dijele Studena planina i Bokševica, a s juga obronci planina Čvrsnice i Vrana. Zapadna granica ide planinom Ljubušom koja je dijeli od duvanjskog područja. Rama se, prema svojoj konfiguraciji dijeli na: Gornju, Srednju, te Donju i Doljane.
 
Prostor Općine zauzima površinu od 477 ĉetvorna kilometra ili 0,9 % od ukupne površine BiH, s udjelom 10,8% ukupne površine Hercegovačko-neretvanske Županije /Kantona, što je treća po veličini općina u Županiji. Pod vodom potopljenog ramskog područja, nastankom Jablaničkog jezera 1955. godine, nalazi se 3,2 četvorna kilometra, a nastankom Ramskog jezera 1968. godine potopljeno je još 12,6 četvornih kilometara. Po administrativnoj podjeli Prozor-Rama se nalazi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Federacija BiH, a po crkvenoj podjeli pripada Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Prema zadnjem službenom popisu stanovništva općina Prozor-Rama imala je 19.760 stanovnika raspoređenih u slijedeća naseljena mjesta: Blace, Borovnica, Dobroša, Donja Vast, Donji Krančići, Donji Višnjani, Družinovići, Duge, Ćališi, Glibe, Gmići, Gorica, Gornji Kranĉići, Gornji Višnjani, Graĉac, Graĉanica, Grevići, Heljdovi, Here, Hudutsko, Ivanci, Jaklići, Jurići, Klanac, Klek, Kovaĉevo Polje, Kozo, Kućani, Kute, Lapsunj, Lizoperci, Lug, Ljubunci, Maglice, Matkovići, Meopotoĉje, Mluša, Ometala, Orašac, Pajići, Paljike, Parcani, Paroš, Perići, Ploča, Podbor, Proslap, Prozor, Ravnica, Ripci, Rumboci, Škrobućani, Sopot, Šćipe, Šćit, Šerovina, Šlimac, Tošćanica, Trišćani, Ustirama, Uzdol, Varvara, Zahum. Konfiguracija tla uvjetovala je da se neka njena naselja nalaze na svega 300, neka i manje, a neka iznad 900 metara nadmorske visine, dok visinski raspon Općine obuhvaća nadmorsku visinu od 270-1956 metara. Visina od 270 metara vezana je za maksimalnu razinu vode u Jablaniĉkom jezeru, iako se i dio potopljene površina treba uraĉunati u vlasništvo općine Prozor – Rama.
 
Međutim, i pored toga klimatski uvjeti i u planinskim mjestima nisu surovi zahvaljujući utjecaju mediteranske klime koja prodire dolinom rijeke Neretve i Rame. Zato je cijeli ovaj kraj vrlo prijatan i pitom od pamtivjeka bio privlaĉan za ĉovjekovo stanište. Kroz Ramu je u antiĉko doba prolazila rimska cesta od Solina prema središnjoj Bosni.
 
Danas kroz Ramu prolazi magistralna cesta M16.2 od Mostara prema Bugojnu, te Regionalnu cestu R418 koja spaja Prozor-Ramu s zapadne strane prema Tomislavgradu, Livnu te čini najbliţu izravnu vezu prema Splitu i Makarskom promorju i regionalnu cestu R418b Prozor-Rama-Butrović Polje-Konjic koja nije u potpunosti završena kao i istočni krak ove ceste, kojim bi Općinu Prozor- Rama spojila s Fojnicom odnosno Sarajevom, što bi činilo najkraću prometnu vezu Središnje Bosne i Sarajeva sa Jadranskom obalom, odnosno Makarskom i Splitom.
 
 
Općina Prozor-Rama admistrativno pripada Hercegovačko-neretvanskoj Županiji/Kantonu, te je od admistrativnog sjedišta Mostar udaljena 80 km, dok je od Sarajeva udaljena 120 km. Najbliža željeznica od sjedišta Općine je 33 km i nalazi se u Jablanici, a najbliža pomorska luka je u Pločama u Republici Hrvatskoj. Najbliže zračne luke nalaze se u Mostaru i Sarajevu, kao i zračna luka Split koja je od sjedišta Općine udaljena 135 km.