Osnovna škola Veselko Tenžera - Uzdol

OŠ VESELKO TENŽERA UZDOL:
 

Ravnatelj: Domin Crnjac
Telefon-ravnatelj: 036-783-004
E-mail: [email protected]


 


Narodna škola na Uzdolu
Odlukom kotara Travnik 1912. godine na Uzdolu je otvorena Narodna osnovna škola Uzdol do četiri razreda. Tko su bili prvi učitelji i učenici nigdje nije zapisano. Zbog neimaštine roditelji su nerado slali svoju djecu, za njih je to bilo gubljenje vremena. Vjerojatno ni broj učitelja nije bio mnogobrojan, jedan ili dva, a bilo je godina kad je škola tijekom školske godine bila bez učitelja.
Od 1948. godine postoje sačuvani matični imenici učenika i nečitko upisanih učitelja, koji su ujedno bili i direktori škole. U razredima je bilo od 30-38 djece. Broj đaka iz godine u godinu bivao je sve veći. Godine 1950. otvaraju se područne škole u udaljenijim selima u Ljubuncima, Kutama i Šćipama pod nazivom Narodna osnovna škola.
Zbog porasta stanovništva 1950. godine otvaraju se područne škole u udaljenijim selima u Ljubuncima, Kutama, Šćipama pod nazivom Narodna osnovna škola.
Školske godine 1962./63. škola je preimenovana u Osnovnu školu Uzdol, s područnim školama u Ljubuncim, Kutama i Šćipama. Prosječan broj učenika po razredima je 30 do 35. Zbog povećanog broja đaka, te procesom decentralizacije školstva, 1965. godine škola na Uzdolu postaje osmogodišnja i dobiva naziv Tomo Mendeš, po narodnom heroju rođenom na Uzdolu.
Godine 1968. otvorena je područna škola u Donjoj Vratnoj Gori (Antunovićima) koju su pohađali djeca iz Pajića, Donje i Gornje Vratne Gore i Banja Lučice.

Moderna škola na Uzdolu
Iz fonda Tisuću škola Uzdol 1975. god. dobiva kvalitetno opremljenu i modernu novu školsku zgradu sa sportskom dvoranom. Učionice su opremljene novim namještajem, učilima i pomagalima. Organizirana je kabinetska nastava. Učenika je oko 630. Rade i područne škole Ljubunci i Šćipe. Učenika je oko 70 u svakoj područnoj školi.
Poboljšani uvjeti rada doprinijeli su i zapaženijim uspjesima. Škola je postizala zavidne rezultate u nastavnim i izvan nastavnim aktivnostima. Pokrenut je 1979. godine i školski list Poletarac. Od 1980. godine u školi djeluje pjevačka, folklorna, recitatorska, sportska, likovna, fotografska skupina i baletna grupa Biseri. Svake godine škola sudjeluje na republičkom natjecanju Titovim stazama revolucije te na sportskim natjecanjima osnovnih škola naše općine.
Nastavni kadar često se mijenjao zbog loših uvjeta za život. Velika udaljenost, maleni stanovi, hladne zime, nedostatak električne energije razlozi su kratkog zadržavanja nastavnika i učitelja na Uzdolu. Od 1963. godine pa do danas u školi je radilo nešto manje od 200 djelatnika. Tek 1974. godine Uzdol dobiva struju. U to vrijeme započinje i veliki val iseljenja, uglavnom u Slavoniju i okolicu Zagreba, te broj učenika lagano opada.
U školskoj godini 1991./1992. škola radi u otežanim uvjetima. U listopadu 1992. nastava je prekinuta zbog hrvatsko-bošnjačkog sukoba u Prozoru. U prosincu je ponovno započelo izvođenje nastave. Te se godine osniva i škola u Šćipama.
U ratu je uništena skromna biblioteka, laboratoriji za kemiju i fiziku, većina razreda oštećena, kao i sportska dvorana. Stara školska zgrada, koja je izgradnjom nove pretvorena u stanove.

Osnovna škola Veselko Tenžera Uzdol
Po završetku rata, vrlo brzo poslije potpisanog primirja, započelo se s obnovom škole. Jedan od veći donatora bila je Danska Vlada. Osposobljena je zbornica i nekoliko učionica, te se školske godine 1994./95. započelo s izvođenjem nastave do četiri razreda. Obnovljena je područna škola u Ljubuncima. Prve godine broj učenika je 14.
Od osnutka osmoljetke škola je nosila naziv Osnovna škola Tomo Mendeš Uzdol. Naziv je dobila po partizanskom borcu rođenom na Uzdolu, koji je ubijen u okolici Konjica po još nerazjašnjenim okolnostima. Škola je 2. kolovoza 1995. preimenovana u Osnovnu školu Veselka Tenžere Uzdol. Tenžera je bio poznati hrvatski književnik koji je rođen 1942. godine u Prozoru. Školske godine 1996./97. ponovno je uspostavljena osmogodišnja škola koju trenutno pohađa 45 učenika.
Škola svake godine obilježava Dane kruha. Godine 2000. osvojila je prvo mjesto na županijskom natjecanju 29. rujna u Ripcima i time izborila odlazak na finalno natjecanje u Beli Manastir u Republici Hrvatskoj.
Svake se godine, 15. svibnja, obilježava Dan škole. Suradnja sa župnim uredom je na zavidnoj razini. Školska djeca su članovi zbor, kulturno-umjetničkog društva, vrše službu čitača u crkvi, pomažu prigodom raznih crkvenih proslava.

preuzeto:
www.uzdol.com