PRORAČUN

2021. GODINA

             NACRT PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2021. GODINU
 


2020. GODINA

  NACRT PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2020. GODINU

  ZAKLJUČAK

  PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2020. GODINU
 2019. GODINA

          NACRT PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2019. GODINU

           ZAKLJUČAK 
 
        
  PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2019. GODINU

          IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA RUJAN-2019. GODINE

          IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA  PROSINAC- 2019. GODINE
         
        2018. GODINA

             NACRT PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2018. GODINU

             ZAKLJUČAK

            PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2018. GODINU

            IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA LISTOPAD-2018. GODINE

            IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA PROSINAC-2018. GODINE


 


 

2017. GODINA

             NACRT PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA  ZA 2017. GODINU

             PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2017. GODINU

             IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2017. GODINU

        
 2016. GODINA

            NACRT PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2016. GODINU

 PRIJEDLOG RORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2016. GODINU


 

2015. GODINA

 PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2015. GODINU
 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2015. GODINU
 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2015. GODINU-FINALNO


 

2014. GODINA

           

  NACRT PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2014. GODINU

 

  PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2014. GODINU
 2013. GODINA

 

  PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2013. GODINU

 

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2013. GODINU

 2012. GODINA

 

  PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2012. GODINU

 2011. GODINA

 

  PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2011. GODINU

 2010. GODINA

 

  PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2010. GODINU

 2009. GODINA

 

  PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2009. GODINU