Srednja škola Prozor

SREDNJA ŠKOLA PROZOR:
 

Ravnateljica: Anđa Mlakić
Telefon-ravnateljica: 036-771-214
E-mail: [email protected]
O ŠKOLI
Srednja škola Prozor osnovana je u školskoj 1972. godini referendumom koji je proveden u Gimnaziji « Danijal Jonić» Prozor, te praktičnom obukom u Školi dana 29. 03. 1973.godine.
Skupština općine Prozor donijela je rješenje o davanju suglasnosti na udruživanje predmetnih škola u Srednjoškolski centar Prozor pod brojem 03/ II-610/8 koje je objavljeno u Službenom glasniku općine prozor broj: 2 / 73.

Gimnazija «Danijal Jonić» Prozor osnovana je odlukom Skupštine općine Prozor 10.6.1965.godine, a Škola sa praktičnom obukom odlukom Skupštine općine Prozor 14.3.1973.godine.
Godine 1980. u srednjem obrazovanju i odgoju Centar je uveo ekonomsku, građevinsku, strojarsku i tekstilnu struku, da bi tijekom godina ekonomsku i građevinsku struku zamijenila poljoprivredna koja se ugasila školske 1989/90. godine.

Od školske 1992/93. godine, ponovo je uvedena opća gimnazija s tim da se može vršiti upis u tehničke i strukovne škole /strojarska, tekstilna, ekonomsko-trgovačka.../.
Ponovni je izvršena preregistracija škole 22.4.1998.godine, u Višem sudu u Mostaru i upisana je u registar ustanova pod tvrtkom: «SREDNJA ŠKOLA» PROZOR, ul. Kralja Tomislava bb., Prozor.
Uvjeti rada u školskom objektu zadovoljavaju osnovne djelatnosti škole. U prethodnim školskim godinama, poslije rata aktivnost je bila usmjerena na adaptaciju školskog objekta da bi se nastavni proces mogao koliko-toliko normalno odvijati /dovedena je u funkciju vodovodna i električna instalacija, popravljen je školski namještaj koga još nedostaje, popravljena su sva razbijena stakla, brave i slično.

Na lokaciji vanjskog igrališta Škole sagrađena je sportska dvorana tako da od II polugodišta školske 2004/ 05.godine učenici imaju dobre uvjete za izvođenje nastave iz tjelesne i zdravstvene kulture kao i ostalih sportskih aktivnosti. 

Centralno grijanje je osposobljeno renoviranjem kotlovnice i preorijentiranjem iste na tekuće gorivo. Zbog dotrajalosti, već pojedini radijatori puštaju vodu, pa rad centralnog grijanja može biti problematičan, što bi moglo dovesti u pitanje održavanje nastave u zimskim uvjetima.
Od školske 2005/06. godine većina prozora je zamijenjena (sa PVC stolarijom) zahvaljujući uglavnom Vladi RH, čime će biti poboljšani uvjeti rada a naročito u zimskom razdoblju, jer će efekt grijanja biti bolje iskorišten. 

Kabinet za fiziku, matematiku, kemiju, biologiju, informatiku, hrvatski i strani jezik, povijest, zemljopis, strojarstvo bili su opremljeni skoro svim potrebnim učilima i nastavnim sredstvima ali za vrijeme ratnog stanja od toga nije ništa ostalo-sačuvano, ostale su učionice koje su adaptirane i u koje je ubačen stari namještaj da bi nastava bila zasnovana na živoj riječi.
U nekoliko zadnjih školskih godina dosta se radilo na opremanju kabineta za informatiku i računalstvo i kabineta za strojarstvo. U pretprošloj školskoj godini potpuno je opremljen informatički kabinet sredstvima koja je školi odobrila Vlada Republike Hrvatske po raspisanom natječaju u sklopu Projekta pomoći Hrvatima B i H, i isti su umreženi i povezani na internet.

Od školske knjižnice ostalo je oko 20 % sačuvanih knjiga, a u zadnje tri školske godine kupljeno je u knjižnicu oko 670 knjiga, uglavnom za lektiru iz hrvatskog jezika. U lipnju 2000. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Mostar darovalo je Srednjoj školi Prozor 22 naslova /289 knjiga/ za školsku knjižnicu. U školskoj 2004/05.godini knjižnica je dopunjena sa 160 knjiga (deset naslova) za lektiru hrvatskog jezika realizacijom projekta pomoći Vlade Republike Hrvatske Hrvatima Bosne i Hercegovine

Praktična nastava strojarske struke, za zanimanje bravar i vodoinstalater, izvodi se u radionicama škole koje su smještene u starom objektu. Radionice su dosta dobro opremljene sa alatom i potrebnim materijalom za uspješno izvođenje praktične nastave, a zadnje četiri školske godine nije upisan nijedan odjel tokara, što će se iskoristiti za renoviranje tokarskih strojeva koji su bili van upotrebe zbog nedostatka dijelova ili su zastarjeli. 

Zgrada ŠPO-a u kojoj se izvodi praktična nastava strojarske struke je stara i dotrajala. Fasada je znatno oštećena u ratnim djelovanjima, strop je istrulio ( naročito u jednoj učionici ) tako da može doći do urušavanja, čime je ugrožena i sigurnost učenika. Potrebna je izvršiti renoviranje postojeće zgrade ili pravljenje nove na nekom drugom mjestu.
Praktična nastava za automehaničare izvodi se sa prvim razredima u radionici škole, a za drugi i treći razred kod privatnih obrtnika po utvrđenom rasporedu, uz izvođenje predviđenih vježbi u kabinetu škole učešćem demonstratora i koordinatora za praktičnu nastavu.

Praktična nastava tekstilne struke za zanimanje krojač, koje je uvedeno škol. 1998/99. godine, izvodi se u prostoriji koja je u novoj zgradi Srednje škole i ista je opremljena sa potrebnim strojevima i pratećom opremom.
Od školske 2000./2001. godine uvedena su nova zanimanja, u strojarskoj struci zanimanje vodoinstalater i u ekonomsko-trgovačkoj struci zanimanje prodavač.
U školskoj godini 2004./2005. uvedeno je novo zanimanje ekonomist, a školske 2005/006 godine uvedeno je zanimanje elektromehaničar. Kabinet elektrotehničke struke, za zanimanje elektromehaničar, opremljen je potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima. Praktična nastava za elektromehaničare izvodi se u radionici Škole a jednim dijelom kod privatnih obrtnika.
Praktična nastava, za zanimanje prodavač, izvodi se kod vlasnika privatnih trgovačkih radnji.
Škola intenzivno radi na razvoju izvan školskih aktivnosti, što pokazuju i priredbe, te razni nastupi na natjecanjima kako u HNŽ, tako u cijeloj BiH i Republici Hrvatskoj.
Uvođenjem novih zanimanja potiče se učenike da svoje obrazovanje nastave u ovoj školi.