JU Centar za prevenciju,rehabilitaciju i edukaciju

JU CENTAR ZA PREVENCIJU,REHABILITACIJU I EDUKACIJU OPĆINE PROZOR-RAMA

Adresa: Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor – Rama, BiH

Telefon: +387 36 771 109 

E-mail: [email protected] 

Zadaća:
Pomoć osobama s poteškoćama u razvoju i stjecanju veće samostalnosti