Djeĉji vrtić "Ciciban"

Dječji vrtić „ Ciciban" Prozor
Ul. Splitska bb
88440 Prozor
Tel: 036/770 - 323
Radno vrijeme: 7 - 16h
Usluga:

• Primanje djece na poludnevni boravak 
• Primanje djece na cjelodnevni boravak od 1 - 3 god.
• Primanje djece na cjelodnevni boravak od 3 - 5,5 god.

Uvjeti upisa:

Lječničko uvjerenje
Sklapanje ugovora između korisnika usluga i vrtića
Popunjavanje upisnog lista
Cjenik:
1. Poludnevni boravak djeteta u vrtiću 100,00 KM
2. Cjelodnevni boravak djeteta u vrtiću od 1 - 3 god. 150,00 KM
3. Cjelodnevni boravak djeteta u vrtiću od 3 - 5,5 god. 130,00 KM

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU