Lovni turizam

Lovište lovačkog društva „Vepar“ općine Prozor-Rama osnovano je rješenjem Skupštine općine Prozor Vl.Broj:01-         880/1-60 od  1960.godine u administrativnim granicama općine i dodjeljeno lovačkom društvu „Vepar“ u Prozoru –                 ugovorom   u kojem su  regulirana prava  i obveze Lovačkog društva „Vepar“ i Skupštine općine Prozor. Inače prije ovog       utemeljenja   postojalo je  društvo sa malim brojem članova  tj. onih rijetkih koji su mogli poslije drugog svjetskog rata  dobiti i kupiti lovačko  oružje.  Društvo je na samom početku izabralo naziv „Srndać“.

Namjena lovišta je:  uzgoj, zaštita i iskorištavanje divljači niskog i visokog lova i to: zečevi ,fazani, jarebice, prepelice, patke i golubovi te visokog lova: srneća divljač, divokoze,divlje svinje, medvjedi i tetrebovi, na principu trajnog gazdovanja.

Ukupna površina lovišta je 47.737 ha od toga lovna 44.637 ha a nelovna površina je 3.100 ha (naselja). U ovo lovište spada i Ramsko jezero (1.300 ha) kao i dio Jablaničkog jezera (160 ha) te rijeke i potoci u dužini od 231 km.

Nadmorska visina lovišta je od 270 m na Jablaničkom jezeru do 2014 m na Vranu.

Tip lovišta je planinski jer je preko 50% prostora iznad 1000 m nadmorske visine točnije 25.500 ha ili 53%.

Broj članova društva iz godine u godinu povećavao se tako da je 1990 društvo brojalo 450 članova.

Ratno stanje učinilo je stagnaciju u lovstvu ali samo jednu godinu dana te je društvo nastavilo sa radom sa istim nazivom u administrativnim granicama općine Prozor- Rama. Akt o utemeljenju lovišta u administrativnim granicama  općine Prozor –Rama donijelo je općinsko vijeće sa kojim je potpisan ugovor o korištenju lovišta na osnovu  Zakona o lovstvu koji je bio na snazi do 2006.godine.

Broj članova društva također se iz godine u godinu povećava ,tako da  je u lovnoj 2013/14.godinu društvo broji 340 članova.

Kako po novom Zakonu o lovstvu županije utvrđuju granice lovišta Županija HNŽ-a bez mišljenja OpćineProzor-Rama, bez uvažavanja stajališta lovaca LD Vapar,bez uvažavanja stavova svoje komisije za utvrđivanje granica, podijelila je lovištena dva lovišta po svom nahođenju čime je učinila samo prema ovoj udruzi na cijelom području HNŽ diskriminacu, zbog čega je došlo do sudskog epiloga čiji se ishod očekuje.

 

Kontakt

Kontaktirajte nas direktno:

  • Predsjednik društva:  Ivo Zane Mob.063-324-643
  • Tajnik društva : Marko Barešić 063-356-110
  • Rizničar društva: Slavko Čuljak 063-438-730
  • Lovnik društva: Vlatko Drežnjak 063-800-911

 Više informacija možete naći na web stranici Lovačkog društva "Vepar": www.ld-vepar.com