Održan “INFO dan” za buduće korisnike projekta Europske unije za ruralni razvoj BiH

Održan “INFO dan” za buduće korisnike projekta Europske unije za ruralni razvoj BiH

U sklopu projekta EU4Agri “Podrška Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj Bosne i Hercegovine” održao se “INFO dan” Općine Prozor-Rama za javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za zajedničku prijavu projekta u okviru Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima za 2022. godinu. Osim zainteresiranih korisnika, prisutni su bili i djelatnici Općine Prozor-Rama.

Općina Prozor-Rama i Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama poziva sve zainteresirane potencijalne korisnike da svoje prijave na OBRASCU dostave putem e-maila: [email protected]  najkasnije do 28.10. 2022. godine ili dostave na „INFO dan.“
 
Uz prijavni obrazac obavezno treba dostaviti listu korištenja OPG-a za 2021. i 2022. godinu (besplatno se može preuzeti na šalteru za poljoprivredu Općine Prozor-Rama).
 
Odabrani korisnici bit će obaviješteni putem telefona te pozvani za dopunu prijavnih obrazaca zajedničke projektne prijave i dostavljanje potrebne dokumentacije.
 
Projekt EU4AGRI posebnu pažnju skreće na pojednostavljen proces prijave na ovaj javni poziv kao i osiguranu tehničku podršku za unaprjeđenje odabranih projektnih prijedloga za financiranje.
 
Više informacija o javnom pozivu projekta EU4AGRI, kriterijima i načinima ocjenjivanja prijava možete pronaći na sljedećem linku:
 
Izvor: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama