Press centar

Izmjena i dopune Plana javnih nabava

Usvaja se 2. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu.

Opširnije

Odluka o poništenju postupka javne nabave

"Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac, općina Prozor-Rama"

Opširnije

Odluka o poništenju postupka javne nabave

"Radovi na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor"

Opširnije

Izmjene i dopune Plana javnih nabava

Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Radovi na uređenju fasade i krova O.Š. Marka Marulića Prozor"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Izgradnja svlačionice na Gradskom stadionu u Prozoru"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2018/2019)"

Opširnije