Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2017. godinu"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja (nabava vozila)

"Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2017. godinu"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja (Uredski materijali)

"Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2017. godinu"

Opširnije

Poziv za dostavu zahtjeva za sudjelovanje

Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava

Opširnije

Odluka o usvajanju plana javnih nabava Općine Prozor-Rama za 2017. godinu

Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2017. god.

Opširnije

Odluka o izmjeni odluke o izboru ponuditelja

“Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17”

Opširnije

Obrazac realizacije ugovora (za 2016. godinu)

Općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo, objavljuje osnovne elemente ugovora za postupak javne nabave...

Opširnije