Press centar

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2021. godinu)

Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA

Opširnije

Dopuna plana javnih nabava za 2021. godinu

Usvaja se II. dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Opširnije

Odluka o poništenju postupka javne nabave

"Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2021. godinu (ponovljeni postupak)"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2021/2022)"

Opširnije

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga pravnog zastupanja

Predmet javne nabave su usluge pravnog zastupanja i savjetovanja

Opširnije

Dopune plana javnih nabava za 2021. godinu

Usvajaju se dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Opširnije

Odluka od dodjeli ugovora

Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava

Opširnije