Press centar

Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2020. godinu

Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava i postavljanje javnog sata u Prozoru

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2020. godinu

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava kombi vozila za potrebe Policijske stanice Prozor-Rama

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2020. godinu

Opširnije

Dopuna plana javnih nabava za 2020. godinu

Usvaja se dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2020. godinu"

Opširnije