Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole na području Općine za 2023. godinu"

Opširnije

Javne nabave-OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2022. godinu)

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2022. godinu),Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini"

Opširnije

PRAVILNIK O INTERNIM PROCEDURAMA U PROVOĐENJU JAVNIH NABAVA

Pravilnikom o internim procedurama u provođenju javnih nabava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) detaljnije se uređuju ciljevi postupka javne nabave

Opširnije

Odluke o izboru ponuditelja po lotovima

"Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23"

Opširnije

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave

"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava bankarskih usluga odobravanja dozvoljenog prekoračenja kao oblika kreditnog zaduženja"

Opširnije