Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava bankarskih usluga odobravanja dozvoljenog prekoračenja kao oblika kreditnog zaduženja"

Opširnije

Odluke o izboru ponuditelja

"Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23"

Opširnije

Odluke o poništenju otvorenog postupka javne nabave usluga

"Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23"

Opširnije

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga

Predmet javne nabave su usluge dostavljanja pripremljene hrane ( catering)

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Ažuriranje baze podataka izmjere katastarskog klasiranja zemljišta u svrhu nastavka izlaganja podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava rabljenog vatrogasnog vozila za DVD Prozor-Rama",

Opširnije

Odluka o poništenju postupka

"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini"

Opširnije