Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad (sezona 2024/2025)"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru – dodatna isporuka robe"

Opširnije

Odluka o poništenju postupka javnih nabavi

"Ugradnja dizala u objektu Vatrogasni dom"

Opširnije

Odluka o poništenju postupka javnih nabavi

"Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava goriva za vozilo Ureda načelnika

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole za 2024. godinu"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole općine Prozor-Rama za 2024. godinu"

Opširnije