Press centar

Odluka o poništenju postupka javnih nabavi

"Ugradnja dizala u objektu Vatrogasni dom"

Opširnije

Odluka o poništenju postupka javnih nabavi

"Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava goriva za vozilo Ureda načelnika

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole za 2024. godinu"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole općine Prozor-Rama za 2024. godinu"

Opširnije

Javne nabave - Obrazac realizacije ugovora za 2023. godinu

Obrazac realizacije ugovora za 2023. godinu

Opširnije

Odluke o izboru i Odluke o poništenju za otvoreni postupak javne nabave

"Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta općine Prozor-Rama, za sezonu 2023/24"

Opširnije