Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2021. godinu"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Opširnije

Odluka o usvajanju plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Općine Prozor-Rama za 2021. god

Opširnije

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2020. godinu)

Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA

Opširnije

Poziv na pregovarački postupak

Predmet nabave: "Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini" za Lot 1. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac)

Opširnije

Dopuna plana javnih nabava za 2020. godinu

Usvajaju se dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu.

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini (ponovljeni postupak)

Opširnije

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju

Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini

Opširnije