Press centar

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu

Usvaja se III. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).

Opširnije

Odluke o izboru ponuditelja

Odluke o izboru ponuditelja

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Regulacija vodotoka Dragić u mjestu Perići"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava usluga izrade Monografije Rama

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama

Opširnije

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu

Usvaja se II. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Rekonstrukcija krova O.Š. Ivan Mažuranić Gračac

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Izgradnja vodoopskrbe naselja Naukovići"

Opširnije