Poziv na pregovarački postupak

Poziv na pregovarački postupak

Predmet nabave: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20"

Ovim Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, pozivate se da dostavite Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi za: "Zimsko održavanje lokalnih u sezoni 2019/20", po naprijed opisanim Lotovima, koji su prethodno poništeni, u skladu sa odredbama ZJN, u otvorenom postupku javne nabave usluga zimskog održavanja lokalnih cesta.

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti u prilogu.

Priloženi dokumenti