Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2016. godinu"

Opširnije

Obrazac realizacije ugovora

Postupajući u skladu sa "Naputkom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora", općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo, objavljuje osnovne elemente ugovora za postupak javne nabave...

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP)"

Opširnije

Otvorene ponude za izgradnju Gradske mrtvačnice

Otvorene ponude za izgradnju i uređenje Gradske mrtvačnice - faza I

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Inspekcije općinskog tijela uprave"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama (za prvo polugodište školske 2015/16 godine)"

Opširnije

Odluka o pokretanju javne nabave

"Uređenje i betoniranje putova u selima/zaseocima, Maglice, Radinice, Podaniš i Mluša"

Opširnije

Odluka o pokretanju javne nabave

"Nasipanje i sanacija putova u selima; Here, Pajići, Perići-Kolakušići, i Donja Vratna Gora-Barunčići"

Opširnije