Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Dogradnja Srednje škole u Prozoru, II faza"

Opširnije

Pozivi za dostavu ponuda za nabavu - pružanje usluga u 2016. godini

Općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo, objavljuje pozive za dostavu ponuda za nabavu - pružanje usluga u 2016. godini.

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama"

Opširnije

Poziv-pregovarački bez objave (cesta Gračanica-Klek)

Ovim Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, pozivate se da dostavite Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi za Asfaltiranje lokalne ceste Gračanica-Klek (dodatni radovi).

Opširnije

Odluka o poništenju postupka nabave

Poništava se otvoreni postupak javne nabave "Dovršetak izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru"

Opširnije

Odluka o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave

Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave radova (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Rekonstrukcija i nadogradnja O.Š. u Ustirami (II faza)", dodjeljuje se ugovor sljedećem ponuditelju: "G.T.R." d.o.o. Mostar, Kočine b.b. Mostar.

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava i ugradnja stolarije za osnovne škole na području općine Prozor-Rama"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Uređenje i asfaltiranje partera četiri stambene zgrade u Splitskoj ulici i partera zgrade za socijalno stanovanje u Prozor“

Opširnije