Press centar

Odluka o izboru ponuditelja (asfaltiranje lokalnih cesta)

"Asfaltiranje lokalnih cesta: R418 – Matkovići i Jaklići (sala) – Rumboci (Franjići) I faza"

Opširnije

Odluka o pokretanju javne nabave (asvaltiranje lokalne ceste)

Odobrava se postupak javne nabave: Asfaltiranje lokalne ceste: GRAČANICA - KLEK

Opširnije

Odluka o dodjeli ugovora

"Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2015/16 godini u općini Prozor-Rama"

Opširnije

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu

Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).

Opširnije

Odluka o pokretanju javne nabave (uređenje škola)

Odobrava se postupak javne nabave: Sanacija i uređenje dijela školskih objekata Šćipe, Gračac i Kovačevo Polje.

Opširnije

Odluka o pokretanju javne nabave (asvaltiranje lokalnih cesta)

Odobrava se postupak javne nabave: Asfaltiranje lokalnih cesta: R418-MATKOVIĆI i JAKLIĆI (Sala)-RUMBOCI (Franjići) I faza

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Asfaltiranje lokalnih betonskih i makadamskih cesta u Općini Prozor-Rama I faza"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Rekonstrukcija i nadogradnja Osnovne škole u Ustirami, općina Prozor-Rama"

Opširnije