Press centar

Odluka o poništenju postupka nabave

Poništava se otvoreni postupak javne nabave "Dovršetak izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru"

Opširnije

Odluka o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave

Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave radova (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Rekonstrukcija i nadogradnja O.Š. u Ustirami (II faza)", dodjeljuje se ugovor sljedećem ponuditelju: "G.T.R." d.o.o. Mostar, Kočine b.b. Mostar.

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava i ugradnja stolarije za osnovne škole na području općine Prozor-Rama"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Uređenje i asfaltiranje partera četiri stambene zgrade u Splitskoj ulici i partera zgrade za socijalno stanovanje u Prozor“

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Izgradnja vodospreme Perići"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Izgradnja pristupnih staza i stepeništa u Prozoru“

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Izgradnja kružnog toka na križanju ul. Kralja Tomislava i ul. Dive Grabovčeve u Prozoru"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Rekonstrukcija instalacija slabe i jake struje u objektu O.Š. Fra Jeronim Vladić Ripci"

Opširnije