Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave robe pod nazivom "Nabava i isporuka vodomjera", izabran je: "Ecoinvest" d.o.o. Mostar.

Opširnije

Poziv za dostavu zahtjeva za sudjelovanje

Ovim Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, pozivate se da dostavite zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi za: Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava.

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2016. godinu"

Opširnije

Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2016. godinu

Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2016. god.

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2016. godinu"

Opširnije

Obrazac realizacije ugovora

Postupajući u skladu sa "Naputkom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora", općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo, objavljuje osnovne elemente ugovora za postupak javne nabave...

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP)"

Opširnije

Otvorene ponude za izgradnju Gradske mrtvačnice

Otvorene ponude za izgradnju i uređenje Gradske mrtvačnice - faza I

Opširnije