Izmjene i dopune plana javnih nabava općine prozor-rama za 2022. godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabava općine prozor-rama za 2022. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2022. godinu br. 01/1-11-3050/21 od 28.12.2021. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2022. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 
 

O D L U K U
 O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2022. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            Plan nabava, čije izmjene i dopune su sastavni dio ove Odluke, mijenja se kako je navedeno u priloženoj tabeli.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVA
 
 
 Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2022. godinu br. 01/1-11-3050/21 od 28.12.2021. god., ostaju na snazi nepromijenjene.
 
 
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr