Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Izgradnja svlačionice na Gradskom stadionu u Prozoru"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2018/2019)"

Opširnije

Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu

Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-39/18, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor–Rama za 2018. godinu.

Opširnije

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Hercegovačko-neretvanski kanton za općine/grad Mostar, Konjic, Jablanica, Čapljina, Stolac, Prozor-Rama i Ravno.

Opširnije

JAVNA RASPRAVA PO PREDNACRTU ZAKONA O REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU ŠUMSKOG I UKRASNOG DRVEĆA I GRMLJA

Od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K obaviješteni smo o javnoj raspravi o Prednacrtu Zakona.

Opširnije
Potpisan Ugovor za modernizaciju CS Krupić, izgradnju nove klorne stanice Krča i nadzornog upravljačkog sustava

Potpisan Ugovor za modernizaciju CS Krupić, izgradnju nove klorne stanice Krča i nadzornog upravljačkog sustava

U uredu načelnika općine Prozor-Rama 25. svibnja 2018. godine potpisan je Ugovor Ugovor za modernizaciju CS Krupić.

Opširnije

Obavijest za poljoprivredne proizvođače za ostvarivanje županijskih poticaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, objavilo je Program utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji.

Opširnije
Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Sjednica će se održati dana 29.5.2018. godine (utorak) u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 10,00 sati.

Opširnije