Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvijete natječaja za akademsku 2019/2020 godinu

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvijete natječaja za akademsku 2019/2020 godinu

Na Preliminarnoj listi koja se nalazi u prilogu su imena 186 studenata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja općine Prozor-Rama za akademsku 2019/2020 godinu.

Na Natječaj je ukupno pristiglo 212 prijava studenata. Svaki sudionik Natječaja ima pravo podnijeti prigovor na Preliminarnu listu.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama u roku od osam (8) dana od dana objave Preliminarne liste.

Prigovor se podnosi putem pošte preporučeno na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor
Povjerenstvo za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama
 

Priloženi dokumenti