Preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
Općina Prozor-Rama
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje
rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2021. godini
 
Broj: 87/21
Datum: 23.11.2021.
 
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2021. godini imenovano po Rješenju, broj: 01/1-11-1679/21 od 08.07.2021. godine u skladu sa Pravilnikom o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-27-1358/21 od 01.06.2021. u procesu provođenja Javnog poziva za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava u svrhu reguliranja subvencioniranja stambenog pitanja mladih, objavljuje
 

PRELIMINARNU
LISTU S POPISOM KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
 
Redni broj Ime i prezime Broj bodova Iznos
1. Ilija Jurić 92 9.200,00 KM
2. Tadija (Bože) Džolan 88 8.800,00 KM
3. Davorka Džolan 85 8.500,00 KM
4. Ivana Bešker 85 8.500,00 KM
5. Ibro Hasanagić 85 8.500,00 KM
6. Josipa Ostojić 82 8.200,00 KM
7. Marina Rajič 82 8.200,00 KM
8. Ante Baketarić 81 8.100,00 KM
9. Darijo Miličević 80 8.000,00 KM
10. Josip Baketarić 80 8.000,00 KM
11. Džanan Mahmutbegović 80 8.000,00 KM
12. Sead Berić 80 8.000,00 KM
13. Ruža Jurić 80 8.000,00 KM
14. Marina Anić 80 8.000,00 KM
15. Karolina Pavković 80 8.000,00 KM
16. Ivana Juričić 77  
17. Ivica Kolakušić 77  
18. Ante Markešić 75  
19. Franjo Šakota 75  
20. Ljubica Žuljević 75  
21. Muamir Pilav 75  
22. Tadija (Joze) Džolan 75  
23. Ivan Čuljak 75  
24. Božana Biloš 75  
25. Ilija (Mije) Šarčević 75  
26. Damir Tubić 75  
27. Franjo Franjić 75  
28. Željka Bulaja 75  
29. Nikola Bošnjak 75  
30. Ilija (Petar) Šarčević 75  
31. Katica Džidžić 73  
32. Slavica Brković 70  
33. Tomislav Selak 70  
34. Ružica Bešker 70  
35. Marko Matešić 70  
36. Blaženka Džalto 70  
37. Ivan Marić 70  
38. Arijana Meter 70  
39. Marija Šimunović 70  
40. Ivana Sičaja 70  
41. Ana Sičaja 70  
42. Ivana Zelić 70  
43. Ante Bešker 70  
44. Davor Ćališ 65  
45. Saliha Gvozden 65  
46. Armin Šero 65  
47. Marina Matešić 65  
48. Ivka Žuljević 65  
49. Kristina Cvitanović 65  
50. Ivan Jurić 65  
51. Josip Šakota 65  
52. Stipan Lovrić 65  
53. Marko Antunović 65  
54. Ivana Pajić 65  
55. Marija Pavlović 65  
56. Luca Tokić 65  
57. Ivan Baraban 65  
58. Ante Franjić 65  
59. Kata Burečić 65  
60. Marija Ćurčić 60  
61. Željka Andričić 60  
62. Ljuban Zelenika 60  
63. Danijela Bilić 60  
64. Andrea Ćališ 60  
65. Ante Babić 60  
66. Antonija Juričić 60  
67. Igor Bošnjak-Šudić 60  
68. Antonija Žilić 60  
69. Marica Lončar 60  
70. Jure Galić 55  
71. Jasmin Đogić 55  
72. Ivana Šakota 50  
 
Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama:
73. Dragica Ćurdo nepotpuna dokumentacija
74. Dragan Ivandić nepotpuna dokumentacija
75. Kenan Bobar nepotpuna dokumentacija
76. Damir Bilandžija nepotpuna dokumentacija
77. Petar Baketarić posjeduje drugu nekretninu
78. Slađana Vladić posjeduje drugu nekretninu
79. Meho Pilav starosna dob
80. Tomislava Vidović posjeduje drugu nekretninu
81. Danijel Drežnjak posjeduje drugu nekretninu
82. Jozo Čuljak ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine
83. Ivan Vladić ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine
84. Ivana Zelenika ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine
85. Senad Imamović nemaju stalno prebivalište u posljednje tri godine
86. Marko Dolić neoženjen
 
Uzimajući u obzir odobrena novčana sredstva za ovu namjenu, subvencije će se isplatiti podnositeljima zahtjeva na temelju ostvarenih bodova sukladno čl. 15. i 16. Pravilnika, zaključno s rednim brojem 15. rang liste.
 
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove rang liste podnositelj prijave može izjaviti Prigovor Načelniku u roku od 7 (sedam) dana od dana objave. Načelnik razmatra Prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po Prigovoru.
 
 
 
 Predsjednik povjerenstva   
Ivan Marić, mag. iur.