Press centar

Licitacija 2019. godine

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Prozor-Rama

Opširnije

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu

Usvaja se III. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).

Opširnije

Ministarstvo okoliša i turizma donijelo okolišnu Dozvolu za MHE Volujak

Federalno Ministarstvo okoliša i turizma donijelo je Rješenje kojim se daje okolinsko dopuštenje firmi MM Energi d.o.o. Prozor – Rama kao investitoru za izgradnju mini hidroelektrane „Volujak“ instalirane snage 4,5 MW...

Opširnije

Poziv na stručno predavanje "DANI ŠLJIVE"

Općina Prozor-Rama i Agencija za lokalni razvoj u sklopu 14. Sajma poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE “, u prostorijama Srednje škole Prozor, organizirat će stručna predavanja na teme iz poljoprivrede i turizma.

Opširnije

Odluke o izboru ponuditelja

Odluke o izboru ponuditelja

Opširnije

Odluka o produljenom radnom vremenu za Malu Gospu i Dan Općine

U ugostiteljskim objektima, iz skupine "Restorani" i "Barovi", koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se duže radno vrijeme.

Opširnije

Javni poziv

Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2019. godinu

Opširnije

Javni poziv

Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2019. godinu.

Opširnije