Općina Prozor – Rama i REDAH potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji

Općina Prozor – Rama i REDAH potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji

U utorak, 26.11.2019. u prostorijama Općine Prozor – Rama potpisan je Sporazum o poslovno – tehničkoj  suradnji sa Asocijacijom za ekonomski razvitak REDAH iz Mostara.

Sporazum su potpisali Općinski Načelnik dr. Jozo Ivančević i Izvršna direktoricva REDAH-a Mirna Jeličić.

Kao predmet Sporazuma definirana je suglasnost obiju strana za suradnju u procesima lokalnog i regionalnog gospodarskog razvitka. Precizirano je da će REDAH kroz provedbu Sporazuma vršiti brojne aktivnosti, između ostalih: pružanje smjernica za izradu lokalne strategije razvitka, pružanje tehničke pomoći u izugradnji kapaciteta za izradu i upravljan je razvojnim projektima, upoznavanje sa fondovima EU i procedurama za povlačenje sredstava iz tih fondova, praćenje, prikupljanje i provedba informacija od interesa za lokalnu zajednicu i regiju, pronalazi potencijalne donmatore i financijere za lokalne razvojne projekte i slično. Općina će sa svoje strane staviti na raspolaganje vlastite kapacitete i osigurati odgovarajuću financijsku potporu.

U narednom razdoblju pokrenuti će se program obuka usmjerenih prvenstveno na Agenciju za lokalni razvoj općine Prozor – Rama kako bi se ojačali kapaciteti Agencije i Općine u kreiranju i provedbi razvojnih projekata.