Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata

Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata

PREDMET; Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih   
                     gospodarstava i registra klijenata
 
Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („S. Novine F BiH“, broj: 42/08) , svake godine  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.
 
Prijava  promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
 -   poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini; 
 -   trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke; 
 -  promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.). 
 
Poljoprivredne kulture  na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine u propisanom roku do 31. ožujka.
 
 Poljoprivredna gospodarstva  dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijave: 
-  promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva  i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva; 
-   promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva; 
-   promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.
 
Klijent upisan u registar dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijavi promjenu podataka koje se odnose na: 
- sjedište, odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva, i svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju; 
-  bankovni račun na koji se doznačuju sredstva. 
 
Zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogo dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.
 
S poštovanjem !    
ŠEF ODSJEKA
                                                                                                                   mr. sc. Stipo Čuljak