OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA ŽUPANIJSKE POTPORE

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA ŽUPANIJSKE POTPORE

Broj:04/1-20-972/23
Dana:11.04.2023. godine
  
 
PREDMET: OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA ŽUPANIJSKE POTPORE
 
Vlada HNŽ je na prijedlog Ministarstva, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2023. godinu,  broj;01/1-02-861/23.
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno – prerađivačkoj proizvodnji za 2023. godinu, broj; 03-20-517/23, kojim su utvrđeni opći i posebni uvjeti, postupak i rokovi, te potrebita dokumentacija za ostvarenje županijske novčane potpore.
Potpore se ostvaruju za model poticaja biljna proizvodnja, animalna proizvodnja, model kapitalnih/investicijskih ulaganja i model ostalih vrsta potpora, svi poljoprivredni proizvođači  koji žele ostvarivati poticaj na svoju proizvodnju obvezni su postupiti  po istom Programu i Naputku, pridržavati se propisanih uvjeta i rokova:
 

  • Prijave za izlazak na teren općinskoj nadležnoj službi
  • Podnošenje zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom nadležnom ministarstvu za ostvarivanje poticaja na ostvarenu proizvodnju.
 
Poljoprivredni proizvođači mogu se informirati o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora za svoju proizvodnju, preuzeti potrebne obrasce u Odsjeku za razvoj, poduzetništvo, obrt, poljoprivredu i turizam općine Prozor/Rama ili na tel;036/397-287, 397-289, 771-041, i na web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba).
 

                                                                                                   ŠEF ODSJEKA
                                                                                       mr.sc. Stipo Čuljak,dipl.ing.agr.