Press centar

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama"

Opširnije
Općina Prozor-Rama i Europski pokret u BiH potpisali Memorandum o europskom partnerstvu

Općina Prozor-Rama i Europski pokret u BiH potpisali Memorandum o europskom partnerstvu

U ime Općine Prozor-Rama Memorandum je potpisao načelnik dr. Jozo Ivančević, a u ime EPuBiH Predrag Praštalo, predsjednik.

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

: "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2021. godinu"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

"Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2021. godinu"

Opširnije
Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvijete natječaja za akademsku 2020./21. godinu

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvijete natječaja za akademsku 2020./21. godinu

Objavljujemo Preliminarnu listu studenata koji su zadovoljili uvijete natječaja za akademsku 2020./21. godinu

Opširnije
Općina Prozor-Rama ulaže 5 milijuna KM u suradnji s Javnim komunalnim poduzećem „Vodograd“ u „Ekopark“

Općina Prozor-Rama ulaže 5 milijuna KM u suradnji s Javnim komunalnim poduzećem „Vodograd“ u „Ekopark“

Općina Prozor-Rama u suradnji s Javnim komunalnim poduzećem „Vodograd“ ulaže 5 milijuna KM u „Ekopark"

Opširnije

Odluka o izboru ponuditelja

Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Opširnije

Odluka o usvajanju plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Općine Prozor-Rama za 2021. god

Opširnije