NOVI JAVNI POZIV U OKVIRU VIA DINARICA

NOVI JAVNI POZIV U OKVIRU VIA DINARICA

UNDP  u BIH objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku uključivanju domaćih tradicionalnih proizvoda (prehrambeni proizvodi, rukotvorine i suveniri) u turističku ponudu duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini.  
Budući da je i općina Prozor – Rama uključena u veliki međunarodni projekt Via Dinarica, javni poziv se odnosi i na moguće korisnike i iz naše općine.
 
Cilj javnog poziva, koji je u cijelosti financiran od strane Via Dinarica projekta, je da doprinese poboljšanju ekonomskih prilika i životnog standarda duž staza Via Dinarice putem uključivanja domaćih proizvoda u turističku ponudu.
Ovaj javni poziv sufinanciraju Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Agencija za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS).
 
Link za javni poziv je:
 
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/javni-poziv-za-podnoenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredsta.html

Priloženi dokumenti