Najava: Peta sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Najava: Peta sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Peta sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama će se održati dana 31.3. 2021. godine (SRIJEDA) u HE „Rama“ Prozor – dvorana za sastanke sa početkom rada u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
 1. Izvadak iz zapisnika sa 4. redovite sjednice i Tematske sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01. – 31.12-2020.godine sa Izvješćem o korištenju sredstava rezerve,
 4. Izvješće o radu Općinske Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP i katastar i nekretnina za period 01.01. – 31.12.2020. godini,
 5. Izvješće o radu Općinske Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije za period 01.01. – 31.12.2020. godini,
 6. Izvješće o radu Općinske Službe za opću opravu i društvene djelatnosti za period 01.01. – 31.12.2020. godini,
 7. Izvješće o radu Jedinice za internu reviziju za 2020.godinu,
 8. Izvješće o radu Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red za 2020.godinu,
 9. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2020.godinu,
 10. Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2020. godini i naplati poreza,
 11. Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske postaje Prozor – Rama za 2020.godinu,
 12. Informacija o epidemiološkoj situaciji Prozor -Rama,
 13. Pitanja i inicijative vijećnika.