Održana 38. sjednica Općinskog vijeća Prozor - Rama

Održana 38. sjednica Općinskog vijeća Prozor - Rama

Redovna 38. sjednica Općinskog vijeća Prozor - Rama održana je danas u vijećnici u zgradi Općine gdje su bili nazočni svi vijećnici, a na sjednici se našlo osam točaka dnevnog reda. 

Izvadak iz zapisnika s 37. sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama usvojen je kao i Odluka o komunalnoj naknadi u skladu s odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima te se uvodi obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje objekata, uređaja i usluga iz komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u smislu Zakona o komunalnim djelatnostima HNŽ su:
a) održavanje čistoće na javnim površinama;
b) odvodnja atmosferskih i drugih voda s javnih površina;
c) održavanje javnih površina;
d) održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju;
e) upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete;
f) obavljanje usluga dekoriranja;
g) održavanje grobalja i spomen obilježja;
h) obavljanje kafilerijskih usluga;
i) održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;
j) zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje;
k) čišćenje i razgrtanje snijega i leda s javnih gradskih površina, lokalnih puteva i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva.

Pored zajedničke komunalne potrošnje, ovom odlukom utvrđuje se da je zajednička komunalna djelatnost i saniranje divljih deponija otpada na javnim površinama, a posebno na površinama koje služe za zaštitu okoliša i zaštitu voda (oko cesta, hidroakumulacija i sl.) djelatnost od posebnog općeg interesa za općinu, zaštita vodocrpilišta, vodospremnika.

Treća točka dnevnog reda odnosila se na Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu te je usvojena s 13 glasova za i sedam suzdržanih.

Ovim se Planom i programom redovnog održavanja javnih površina grada Prozora i drugih mjesta na području općine u 2023. godini utvrđuju poslovi:
1. Strojno i ručno čišćenje javnih površina,
2. Pranje javnih površina,
3. Održavanje zelenih površina,
4. Tretiranje trave i korova na javnim površinama,
5. Sadnja cvijeća,
6. Održavanje drvoreda,
7. Odvodnja atmosferskih voda (drugih voda) s javnih površina i održavanje hidrotehničkih objekata
8. Odvoz otpada i drugog prikupljenog materijala,
9. Dekoracija grada,
10. Saniranje smetlišta “Duška kosa” i zaštita okoliša
11. Ostali komunalni radovi
12. Održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta kroz cestarsku službu
13. Redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području općine Prozor - Rama
14. Zimsko održavanje gradske zone Prozor 

S 13 glasova za i osam suzdržanih usvojeno je i Izvješće o radu načelnika općine Prozor - Rama s izvješćima o radu Općinskih službi za upravu i samostalnih odsjeka u 2023. godini. 

Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor - Rama za 2023. godinu, također je usvojeno s 15 glasova za i šest suzdržanih, a ova točka je usvojena bez rasprave. Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske postaje Prozor - Rama za 2023. godinu primljena je na znanje. Pohvaljen je rad policijskih djelatnika i njihov angažman za očuvanje mira i sigurnosti. 

Na početku sjednice na prijedlog vijećnika dodana je osma točka dnevnog reda, umjesto planiranih sedam, a koja se odnosila na Izmjenu i dopunu Odluke o imenovanje Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kulturno prirodnog nasljeđa. Umjesto predsjednika Komisije Ilije Šarčevića, koji je istupio iz Općinskog vijeća imenuje se Ivana Galić, a umjesto bivšeg člana Duje Nevistića, imenuje se Mara Anđelić. 

Za kraj su bila predviđena pitanja i inicijative vijećnika.