NAJAVA: REDOVNA 38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR-RAMA

NAJAVA: REDOVNA 38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR-RAMA

 
Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  38. (tridesetosmu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  27.3.2024. godine (srijedau zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00 sati
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći
 

  D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
  1. Izvadak iz zapisnika sa 37-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
  3. Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023.godinu,
  4. Izvješće  o radu Načelnika općine Prozor – Rama sa izvješćima o radu Općinskih službi za upravu i samostalnih odsjeka u 2023.godini,
  5. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2023.godinu,
  6. Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2023.godinu,
  7. Pitanja i inicijative vijećnika.
 
 
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić