Plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA PROZOR-RAMA
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
 
 
Broj: 01-43/22                                                                                                                 
Prozor, 02.06.2022.godine
 
Na osnovu člana 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska(„Službeni glasnik BiH“, broj: 27/22) Općinska izborna komisija Prozor-Rama na sjednici održanoj 02.06.2022.godije donosi:
 
 
PLAN IZLAGANJA IZVODA IZ PRIVREMENOG BIRAČKOG SPISKA
 
 
U cilju obaviještavanja građana-birača sa područja općine Prozor-Rama, Općinska izborna komisija, u skladu sa ovim planom, javnost i sve učesnike u izbornom procesu , obavještava o trajanju izlaganja ovog izvoda i mjestima  na kojima će izvodi iz Privremenog biračkog spiska biti izložen, odnostno dostupni, kao i način obavještavanja građana o eventualnoj promjeni biračke opcije u Centru za birački spisak.
 
Izvod iz Privremenog biračkog spiska bit će izložen u periodu od 04.06.- 04.07.2022.godinje i to kako slijedi:
 
 
125A001 PROZOR I na zgradi  HC-a u Prozoru na kojem se nalaze birači iz ulica:
 
 • Kralja Tomislava,
 • Matije Gupca,
 • Nikole Šopa.
 
125A002 PROZOR II na zgradi  HC-a u Prozoru na kojem se nalaze birači iz ulica:
 
 • Splitska,
 • Stjepana Radića.
 
125A003 PROZOR III na zgradi HC-a u Prozoru na kojem se nalaze birači iz ulica:
 
 • Ćire Truhelke,
 • Hrvoja Vukčića Hrvatinića,
 • Mijata Tomića,
 • Silvija Strahimira Kranjčevića
 • Vitomira Lukića.
 
125A004 PROZOR IV na zgradi HC-a u Prozoru na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Borovnica.
 • Paljike
 • Perići.
 
125A005 DOBROŠA na kući Ante Drežnjak u Dobroši na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Dobroša.
 • Blace.
 
125A006 USTIRAMA u Osnovnoj školi  u Ustirami na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Ustirama.
 
125A007 HUDUTSKO u Osnovnoj školi u Hudutskom  na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Hudutsko.
 
125A008 KUĆANI na kući Ivana Vukoje u Kućanima na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Kućani.
 
125A009 RIPCI  u Osnovnoj školi u Ripcima na na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Ripci.
 • Matkovići,
 • Šćit
 
125A010 GRAČANICA u Osnovnoj školi u Gračanici na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Gorica.
 • Gračanica,
 • Heljdovi,
 • Klek,
 • Parcani,
 • Paroš.
 
125A011 PODBOR u seoskoj dvorani u u Podboru na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Podbor.
 • Ploča.
 
125A012 MLUŠA u seoskoj dvorani u Mluši na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Kovačevo polje.
 • Mluša,
 • Maglice.
 
125A013 KUTE u kući Hujdur Salke u Kutama na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Kute.
 
125A014 ŠĆIPE u Osnovnoj školi u Šćipama na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Šćipe
 
125A015 UZDOL u Osnovnoj školi na Uzdolu na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Uzdol.
 • Donja Vast
 • Gornji Krančići.
 • Ivanci,
 • Pajići.
 
125A016 LJUBUNCI u Osnovnoj školi na Uzdolu na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Ljubunci
 • Glibe.
 
125A017 RUMBOCI u Osnovnoj školi u Rumobocima na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Rumboci.
 • Zahum
 
125A018 GRAČAC u Osnovnoj školi u Gračacu na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Gračac.
 • Meopotočje,
 • Ravnica,
 • Trišćani.
 
125A019 ORAŠAC u Osnovnoj školi u Orašcu na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Orašac.
 • Kozo,
 • Proslap.
 
125A020 JAKLIĆI  u seoskoj dvorani u Jaklići na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Jaklići.
 • Družinovići,
 
 
 
125A021 GMIĆI u seoskoj dvorani u Gmićima na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Gmići.
 
125A022 TOŠĆANICA  u kući Zaima Husrepa u Tošćanici na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Tošćanica.
 
125A023 OMETALE  u kući Ante Kneževića u Ometalima na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Ometale.
 
125A024 SKROBUĆANI u Osnovnoj školi u Lugu na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Skrobućani.
 
125A025 LUG u Osnovnoj školi u Lugu na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Lug.
 • Donji Višnjani,
 • Gornji VIšnjani.
 • Šerovina
 
125A026 VARVARA  u Osnovnoj školi u Rumbocima na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Varvara.
 
125A027 LAPSUNJ u Osnovnoj školi u Lapsunju na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Lapsunj
 • Šlimac.
 
125A028 HERE u kući Hero Jusufa u Herama na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Here.
 
125A029 DUGE u Osnovnoj školi u Dugama na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Duge.
 • Donji Krančići,
 
125A030 LIZOPERCI u Osnovnoj školi u Lizopercima na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Lizoperci.
 
 
125A031 PROZOR V na zgradi HC-a  u Prozoru na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Dive Grabovčeve.
 • Sinjske,
 • Zagrebačke.
 
125A032 GREVIĆI u Osnovnoj školi u Grevićima na kojem se nalaze birači iz mjesta:
 
 • Grevići
 
Ovim planom osigurava se da sve osobe i političke stranke, koje djeluju na području općine Prozor-Rama ili koalicije, imaju pravo pristupa kako bi mogli provjeriti svoje podatke koji su uneseni u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te izvršiti njihovu ispravku kod nadležnog tijela, te raseljena lica o eventualnoj promjeni biračke opcije.Općinska izborna komisija Prozor-Rama redovno će obavještavati građane o izlaganju izvoda iz privremenog biračkog spiska i mjestima na kojima se izlažu putem:
 • Sredstva javnog informiranja, lokalne radio stanice, oglasa koji će se distribuirati u svim mjesnim zajednicama u području općine.
O provođenju ovog Plana osim Općinske izborne komisije starat će se i Centar za birački spisak općine.
Ovaj Plan objavit će se na Web stranici Općine.
 
 
 
PREDSJEDNIK
 Ivica Tomić