6.sjednica

Broj: 01-21/24                                                                                                      
Prozor, 10.05.2024.godine
 
Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, broj: 01-1/16 od dana 2.6.2016.godine, sazivam 6. (šestu) sjednicu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, koja će se održati dana 14.05.2024.godine u Kancelariji OIK Prozor-Rama u Prozoru sa početkom rada u 14:00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:
 
 
D N E V N I      R ED
 
  1. Izvod iz zapisnika sa prošle sjednice,
  2. Sastanak sa CBS Prozor-Rama,
  3. Razmatranje izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH,
  4. Tekuća pitanja
 
  
PREDSJEDNIK
 Ivica Tomić