5. sjednica

Broj: 01-20/24                                                                                                      
Prozor, 10.05.2024.godine
 
Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, broj: 01-1/16 od dana 2.6.2016.godine, sazivam 5. (petu) svečanu sjednicu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, koja će se održati dana 13.05.2024.godine u Kancelariji OIK Prozor-Rama u Prozoru sa početkom rada u 14:00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:
 
 
D N E V N I      R ED
 
  1. Potpisivanje svečane zakletve,
 
 
PREDSJEDNIK
Ivica Tomić