2. sjednica

Broj: 01-8/24                                                                                                        
Prozor, 16.02.2024.godine
 
Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, broj: 01-1/16 od dana 2.6.2016.godine, sazivam 2. (drugu) sjednicu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, koja će se održati dana 16.02.2024.godine u Sali za sastanke općine Prozor-Rama u Prozoru sa početkom rada u 11:00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:
 
 
D N E V N I      R ED
 
  1. Izvod iz zapisnika sa I sjednice OIK Prozor-Rama,
  2. Utvrđivanje brojnog stanja i ispravnosti štambilja koji se koriste za označavanje glasačkih listića
  3. Tekuća pitanja.
 
 
 
PREDSJEDNIK
 Ivica Tomić