3. sjednica

Broj: 01-11/24                                                                                                      
Prozor, 15.03.2024.godine
 
Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, broj: 01-1/16 od dana 2.6.2016.godine, sazivam 3. (treću) sjednicu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, koja će se održati dana 22.03.2024.godine u Sali za sastanke općine Prozor-Rama u Prozoru sa početkom rada u 14:00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:
 
 
D N E V N I      R ED
 
  1. Izvod iz zapisnika sa II sjednice OIK Prozor-Rama,
  2. Izvješće o radu za 2023.godinu,
  3. Tekuća pitanja.
  
 
PREDSJEDNIK
 Ivica Tomić