4. sjednica

Broj: 01-13/24                                                                                                      
Prozor, 27.03.2024.godine
 
Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, broj: 01-1/16 od dana 2.6.2016.godine, sazivam 4. (četvrtu) sjednicu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, koja će se održati dana 03.04.2024.godine u Sali za sastanke općine Prozor-Rama u Prozoru sa početkom rada u 13:00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:
 
 
D N E V N I      R ED
 
  1. Izvod iz zapisnika sa III sjednice OIK Prozor-Rama,
  2. Promjena lokacija biračkih mjesta,
  3. Tekuća pitanja.
 
  
PREDSJEDNIK
 Ivica Tomić